ELEKTRODY OTULONE

Elektrody celulozowe stosowane są do spawania w pozycjach przymusowych rurociągów przesyłowych. Niskostopowe elektrody SHIELD ARC są przeznaczone do spawania wysokowytrzymałych stali na rurociągi klasy API SL X60-X80. Elektrody o otulinie rutylowej dostępne są wielu odmianach zależnych od zastosowania i pozycji spawania. Elektrody rutylowe są stosowane głównie do spawania stali niskowęglowych.
Elektrody o otulinie zasadowej zapewniają uzyskanie najwyższych udarności i bardzo niską zawartość wodoru dyfundującego co umożliwia spawanie wysoko i bardzo wysokowytrzymałych stali. Niewielki dodatek pierwiastków stopowych takich jak Mn i Ni zapewnia wysoką wytrzymałość stopiwa i gwarantuje jego udarność w obniżonych temperaturach. Dodatek Cr i Mo umożliwia uzyskanie stopiwa odpornego na pełzanie w podwyższonych temperaturach.

   

         • Elektrody do spawania stali niskostopowych
         • Elektrody do spawania stali niskowęglowych
         • Elektrody wysokostopowe CrNiMo
         • Elektrody stopowe na bazie Ni
         • Stopy do spawania aluminium i stopów aluminium
         • Elektrody do napawania

 

 

tt
 
DRUTY PROSZKOWE

Oferta obejmuje zarówno druty proszkowe do spawania w osłonie gazowej (z serii OUTERSHIELD i COR-A-ROSTA), jak i druty nie wymagające osłony gazowej, samoosłonowe (INNERSHIELD). Druty z serii OUTERSHIELD umożliwiają, uzyskiwanie dużych wydajności stapiania, w szczególności drut z rdzeniem metalicznym OUTERSHIELD MC 710. Drut ten jest również dostępny jako OUTRSHIELD MC710-XLH zapewniający udarność >47J przy -40°C i bardzo niska zawartość wodoru dyfundującego (HDM<3ml/100g).Druty te nadają się do spawania na podkładkach ceramicznych. Spawanie drutami INNERSHIELD jest korzystne w przypadku trudności zapewnienia osłony gazowej.
Gwarantują dobre wyniki spawania na otwartej przestrzeni nawet w wietrzne dni. Proces INNERSHIELD jest szczególnie korzystny przy spawaniu rurociągów, konstrukcji morskich i budowie statków. Specjalne typy drutów INNERSHIELD przeznaczone są do spawania cienkich blach galwanizowanych, inne z kolei do spawania b. grubych sekcji lub spawania w pozycji pionowej.
Dostępna jest również grupa drutów proszkowych wysokostopowych (COR-A-ROSTA xxx) do spawania stali odpornych na korozję, łącznie ze stalami typu duplex. Do spawania w pozycjach przymusowych zalecane są druty klasy P. Do spawania złączy niejednorodnych oferowane są druty do buforowania.

 
        • Druty proszkowe do stali niskowęglowych
        • Druty proszkowe do stali niskowęglowych i o wysokiej wytrzymałości
        • Druty proszkowe samoosłonowe
        • Druty proszkowe do stali CrNi (Mo)
        • Druty proszkowe samoosłonowe do napawania łukiem odkrytym lub pod topnikiem
DRUTY PEŁNE, PRĘTY, TOPNIKI

Topniki aglomerowane przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań, łącznie ze spawaniem jednowarstwowym lub dwustronnym złączy doczołowych, wykonywania spoin pachwinowych, wielowarstwowym spawaniem złączy doczołowych i platerowaniem. Normy europejskie (EN 760) dzielą topniki zależnie od metody ich wytwarzania, składu i zastosowania:

      • F Topnik topiony
      • A Topnik aglomerowany
      • M Topnik mieszany
 • MS Manganowo-krzemianowy
 • CS Wapniowo-krzemianowy
 • ZS Cyrkonowo-krzemianowy
 • RS Rutylowo-krzemianowy
 • AR Aluminiowo-rutylowy
 • AB Aluminiowy-zasadowy
 • AS Aluminiowo-krzemianowy-zasadowy
 • AF Aluminiowy-fluorkowo-zasadowy
 • FB Fluorkowy-zasadowy
klasa
 1. stale konstrukcyjne
 2. stale odp. na korozję
 3. napawanie
         • Spawanie MIG/MAG
         • Spawanie TIG
         • Druty i topniki do spawania łukiem krytym
         • Kombinacje drut/topnik
         • Kombinacje drut-taśma/topnik